Wielka Piątka

Dzisiaj nieco o psychologii. Chciałem Ci zaprezentować model osobowości autorstwa autorstwa Paula Costy i Roberta McCrae - tzw. Wielką Piątkę.

Jest to model, który mierzy pięć czynników osobowości: neurotyczność, ekstrawersję, otwartość na doświadczenie, ugodowość i sumienność.

Co ważne - model zakłada, że czynniki te są warunkowane biologicznie, czyli również dziedziczne; są uniwersalne, czyli niezależne od płci, rasy, czy kultury; są niezmienne i realne, to znaczy, że mają faktyczne przełożenie na to, w jaki sposób funkcjonujemy w środowisku i jak się do niego przystosowujemy.

To, nad czym warto się zatrzymać, to cechy, które znajdują się na krańcach, czyli to, co definiuje skalę dla każdego z czynników wielkiej piątki.

Poszczególne cechy wielkiej piątki, to

  • neurotyczność kontra stałość emocjonalna – neurotyczność, to skłonność do przeżywania negatywnych emocji oraz podatność na stres psychologiczny, z kolei stałość odzwierciedla przystosowanie emocjonalne;

  • ekstrawersja kontra introwersja – odnosi się do “jakości i ilości interakcji społecznych oraz poziomu aktywności, energii, a także zdolności do doświadczania pozytywnych emocji” (źródło: wikipedia);

  • otwartość na doświadczenie – obrazuje tendencję do pozytywnego wartościowania doświadczeń życiowych, tolerancję na nowość i ciekawość poznawczą (źródło: wikipedia);

  • ugodowość kontra antagonizm – opisuje nastawienie do innych ludzi (pozytywne kontra negatywne), przejawiające się w altruizmie albo antagonizmie (warto zwrócić uwagę, że ugodowość, to nie to samo, co uległość).

  • sumienność kontra nieukierunkowanie – oddaje stopień zorganizowania, wytrwałości i motywacji jednostki w działaniach zorientowanych na cel (źródło: wikipedia).

Jeźeli jesteś ciekawy swojego typu osobowości według wielkiej piątki, możesz wykonać ten test w języku angielskim i go zbadać za darmo.

Najważniejsze jest to, że osobowość można zmienić. Łatwiej jest to zrobić, gdy jesteśmy młodzi i mamy mniej doświadczeń życiowych, a co za tym idzie przekonań na temat siebie, życia i innych ludzi, ale można to zrobić także w późniejszym wieku, choć wymaga to więcej wytrwałości (zmiana mocno ukształtowanych nawyków jest długotrwała - to jak próba przeprogramowania komputera z jednego systemu operacyjnego na inny - da się, choć wymaga wiele wysiłku i nauki).

Znajomość swojej osobowości jest o tyle ważna, że pozwoli na lepsze dobranie swoich główynych zajęć i zainteresowań do obecnych predyspozycji. Bez względu zresztą na to, czy chcesz skorzystać z tego modelu, czy nie, warto wiedzieć co jest na drugim biegunie, czyli jakie jest przeciwieństwo cechy, którą posiadasz.

Fajne? Podziel się na

About the Author

Autor bloga ProstyFacet.pl. Tworzę strony internetowe w Wordpressie. Biegam, kocham taniec, czytam w jęz. angielskim i francuskim. Choć jestem inżynierem, zawsze interesował mnie człowiek.

>